Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa

Etusivu

Veteraanitietojen keräys alkaa myös Pyhärannassa

Sotaveteraani- ja lottatietojen kerääminen käynnistyy myös Pyhärannassa. Hanketta selvitettiin keskiviikkona 5.5.2010 kunnantaloon kokoontuneelle joukolle.

Tänä vuonna perustetun yhdistyksen edustaja Reijo Virtamo oli kertomassa, miten tietojen keräystä on hoidettu Lokalahden alueella. Yhdistyksen tavoitteena on koota veteraanitiedot talteen Pyhärannan lisäksi sodanaikaisen Uudenkaupungin, Uudenkaupungin maalaiskunnan, Pyhämaan ja Lokalahden sekä Vehmaan ja Taivassalon osalta.

Kalannin, Kustavin ja Laitilan osalta veteraanitiedot on aikaisemmin jo julkaistu kirjoina. Yhdistys on saamassa tietojen keräämiseen ja digitoimiseen Ravakan kautta taloudellista tukea, joskin lopullinen tukipäätös Satakunnan ELY-keskuksesta tulee vasta ensi vuoden puolella.

Kunnantalolle kokoontuneet pyhärantalaiset kuuntelivat Reijo Virtamon (vasemmalla) kokemuksia veteraanitietojen keräyksestä Lokalahden alueella.

 

 

 

Talkootyöllä on hankkeessa merkittävä osuus sillä koko alueen osalta arvioidaan tietojen keräämiseen tarvittavan yli 2000 talkootuntia. Pyhärannassa keräystä johtava Iivo Junkola sanoo, että keräys aiotaan käynnistää kylittäin noin 30 hengen voimin.

Pohjana on sota-arkiston kutsuntaluetteloista kerätyt nimiluettelot. Tietoja toivotaan saatavan elossa olevilta veteraaneilta ja jo poisnukkuneiden veteraanien omaisilta. Sotilaspassin tiedot ovat tärkeitä, Junkola sanoo.

Tietojen saamiseksi joudutaan osittain turvautumaan myös sota-arkiston ns. kantakorttitietoihin.

Tietosuojakysymysten takia työn on kuitenkin huomattavasti hankalampaa kuin vuosia sitten, jolloin mm. Kalannin tietoja kerättäessä korteista voitiin saada kopioita. Nyt kaikki tarvittavat kortit on tilattava yhtä aikaa aakkosjärjestyksessä etukäteen ja kuukausien toimitusajan jälkeen niitä päästään käymään arkistossa läpi, yhdistyksen sihteeri Matti Jalava kertoi.

Syntyperäisten pyhärantalaisten lisäksi tiedot tullaan keräämään paikkakunnalla pitkään asuneista veteraaneista mm. siirtoväkeen kuuluneista. Myös lottien ja miinanraivaajien tiedot pyritään kokoamaan. Kaikista halutaan henkilötietojen lisäksi myös sodanaikainen valokuva.

Matrikkelitietojen lisäksi kerätään myös muuta paikkakuntaan liittyvää sodanaikaista aineistoa kirjoituksina ja valokuvina.

Ravakan tuen turvin kerätyt tiedot tullaan digitoimaan ja julkaisemaan cd-levyillä koulujen ja kirjastojen käyttöön. Hankkeen on määrä valmistua kahden vuoden kuluttua. Yhdistyksen lopullisena tavoitteena on myöhemmin keräys- ja muilla varoilla painattaa aineistosta myös kirjoja.

Päivitetty 18.09.2019 12:25