Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa talteen ry

EtusivuAjankohtaistaLinkkejä

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Vuosikokous

Aika: torstai 3.3.2011 kello 15.00

Paikka: Juhla-Pooki, Ylienenkatu 21, Uusikaupunki (puutalo, sisäänkäynti pihalta)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja Erkko Teerimaa.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsu on toimitettu postitse.

Todetaan läsnäolijat. Päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään v. 2010 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Liitteenä kopiot tuloslaskelmasta ja taseesta, toimintakertomuksesta ja tilintarkastajien lausunnosta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Liitteenä hallituksen ehdotus v. 2011 toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Viimeksi on päätetty, ettei liittymismaksuja peritä. Varsinaisilta jäseniltä perittävä jäsenmaksu on ollut 10 euroa ja kannattajajäseniltä 50 euroa. Viime vuodelta jäsenmaksun on maksanut 52 varsinaista ja yksi kannattajajäsen. Hallitus ehdottaa entisiä maksuja.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Viimeksi on päätetty seuraavaa:

Hallituksen puheenjohtajaksi Erkko Teerimaa, joka alueellisesti edustaa Lokalahtea.

Muut jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen / keräysalue Varajäsen / keräysalue

Aapo Angervo, Taivassalo Jarmo Martinsuo, Taivassalo

Matti Jalava, Uusikaupunki Urpo Laiho, Vehmaa

Matti Jussila, Uusikaupunki Birgitta Tommila-Kaivola, Taivassalo

Eero Katina, Uusikaupunki Leif Hautala, Uusikaupunki

Raimo Kuusinen, Pyhämaa Arvo Viinikkala, Pyhämaa

Teuvo Manner, Vehmaa Asko Virtanen, Vehmaa

Ilkka Salminen, U:gin maalaiskunta Pentti Niemi, U:gin maalaiskunta

Esko Sjöblom, Uusikaupunki Soili Suominen, Uusikaupunki.

Erkko Teerimaan varajäseneksi valittiin Reijo Virtamo, Lokalahti.

Pyhärannan tultua mukaan hankkeeseen, hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet Iivo Junkola ja Jukka Alhoranta. Jatkossa tulisi hallitukseen saada Pyhärannastakin virallinen edustus.

Vehmaalaisten Teuvo Mannerin ja Asko Virtasen luovuttua käytännössä hankkeesta hallituksen kokouksiin on kutsuttu Immo Jalava Vehmaalta. Viime vuoden lopussa keräystyö käynnistyi Vehmaalla. Vetäjänä Vehmaalla on nyt toiminut Aulis Virtanen. Muita aktiivisia ovat olleet mm. Simo Pihanperä, Timo Kataja ja Immo Jalava. Yhteyksiä Vehmaan veteraaniyhdistykseen on hoitanut Asko Virtanen.

Hallituksen jäsen Matti Jalava, joka toimii sihteerinä, on ilmoittanut, että hänen paikkansa voidaan täyttää. Sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Varajäsen Soili Suominen on pyytänyt, ettei häntä enää valittaisi. Teuvo Manner on vedonnut muihin kiireisiin ja on luopunut hallitustyöskentelystä jo viime kesänä. Terveydellisistä syistä Urpo Laihon ja Arvo Viinikkalan osallistuminen kokouksiin on jäänyt vähäiseksi.

Hallitus ehdottaa, että vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että ottaen huomioon Vehmaan suuri veteraanimäärä ja keräämisen alkuvaihe hallitus voi kutsua kokouksiinsa lisäedustaja tai –edustajia Vehmaalta.

 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varajäsenet

Viimeksi on päätetty valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa; tilintarkastajat Timo Reivonen, Uusikaupunki ja Juha-Pekka Nieminen, Uusikaupunki, sekä varatilintarkastajat Tapio Tuusa Taivassalo ja Merja Fröberg Raisio (Vehmaa).

Yhdistyslain muutoksen johdosta tilintarkastus on muuttunut tällaisissa pienissä yhdistyksissä toiminnantarkastukseksi. Nyt ei valita tilintarkastajia, vaan toiminnantarkastajia. Yhdistyksen säännöissä mainittu tarkastaja ja varatilintarkastaja tarkoittavat lainmuutoksen jälkeen toiminnantarkastajaa.

Päätetään toiminnantarkastajien lukumäärästä ja valitaan heidät.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tällaisia asioita ei ole esitetty.

11. Video talvisodan Summan alueelta

Kokouksen jälkeen sihteeri esittää 2000-luvulla kuvaamansa videon talvisodan Summan alueelta. Videon kesto enintään 20 minuuttia.

Kahvitarjoilun takia toivotaan kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan sihteerille sähköpostilla

veteraani.tietoa@uusikaupunki.fi tai

puh. 044-5578550.

 

 

Hallitus

 

Päivitetty 18.09.2019 12:27