Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa

EtusivuAjankohtaistaLinkkejä

Tilanne helmikuussa 2013

Lokalahden matrikkeli valmistui lokakuun 2012 lopussa ja Pyhämaan-Pyhäranan matrikkeli 9. joulukuuta. Molempien myynti on edennyt hyvin. Lokalahden matrikkelia painettiin 600 kpl ja Pyhämaan-Pyhärannan 800 kpl. Molempien painos alkaa olla lopuillaan ja alustavasti on harkittu uusintapainoksen ottamista kesäksi 2013.

Uudenkaupungin matrikkeli on kirjapainossa. Sitä on tilattu 1100 kpl. Se tulee myyntiin 22.4.2013, mutta ennakkotilauksia voi jo tehdä postitoimituksiin.

Vielä ei ole ratkaistu, kumpi valmistuu ensin - Vehmaan vai Taivassalon matrikkeli, mtta kesäksi molemmat tulevat myyntiin. 

Lisätty 24.2.013 8.50


Matrikkelihankkeen tilanne elokuussa 2012

Katso omaa sivua.

Lisätty 26.8.2012


Keräystilanne maaliskuussa 2012

Katso omaa sivua.


Lokalahden, Pyhämaan ja Pyhärannan veteraanitiedot koossa

Helmikuussa 2012 on saatu Lokalahden, Pyhämaan ja Pyhärannan osalta varsinaiset sotaveteraanien tiedot kootuksi. Tiedot ovat menneet alueille tarkistettaviksi. Suhteellisen hyvin veteraaneista on myös saatu valokuvia.

Veteraanien henkilö- ja sotatiedot sekä valokuvat on helmikuussa "taitettu" sivuiksi. Alueille tarkistettaviksi menneitä sivuja oli ennen muutoksia seuraavasti:

Lokalahti 109 sivua, Pyhämaa 83 sivua ja Pyhäranta 131 sivua.

Muitten alueitten osalta keräystyö jatkuu. Sota-arkistossa (nyk. kansallisarkisto) ovat vielä tarkistettavina lähinnä T - ö kirjaimilla alkavien Uudenkaupungin ja maalaiskunnan, Vehmaan sekä Taivassalon veteraanien tiedot, joita ei passeista tai muuten ole saatu.

Lisätty 23.2.2012 klo 7.20


Keräystilanne v. 2012 alussa

Katso pdf-tiedostosta tilanne v. 2012 alussa


Keräystilanne marras- ja joulukuussa 2011

Katso pdf-tiedostosta, miten olemme edistyneet tietojen ja kuvien hankinnassa. Sieltä ilmenee myös, minkä verran tietoja on syötetty tekstinkäsittelytiedostoihin.

Tilanne 8. marraskuuta 2011 (pdf-tiedosto).

Tilanne 11. joulukuuta 2011 (pdf-tyiedosto).

18.09.2019 12:31


Valokuvia keräysryhmien palavereista

Katso omalta sivulta.


Pyhäranta, Pyhämaa ja Lokalahti pitkällä
Sota-arkistolle iso kantakorttitilaus syyskuussa

Elokuussa 2011 veteraanitietojen keräys on kolmen alueen osalta edennyt melko pitkälle.
Katso lähemmin omalta sivulta


Vakka-Suomen veteraanitietoja puuttuu vielä
Matrikkeleja tullaan julkaisemaan viisi

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa talteen ry on päättänyt, että matrikkeleja tullaan tekemään viisi erillistä. Sodanaikaisen Uudenkaupungin ja Uudenkaupungin maalaiskunnan veteraanit tullaan julkaisemaan samassa matrikkelissa. Samoin Pyhäranta ja Pyhämaa tulevat yhteiseen matrikkeliin. Lokalahden, Vehmaan ja Taivassalon alueelta laaditaan omat.

Pyhämaan, Pyhärannan ja Lokalahden osalta hanke on jo varsin pitkällä. Matrikkelitekstejä tarkistetaan Lokalahdella ja Pyhämaassa ja kohta myös Pyhärannassa.

Muilla alueilla talkoolaiset keräävät edelleen tietoja. Veteraanien valokuvien saamisessa on ollut jonkin verran vaikeuksia. Sotapalvelun tietoja ei usein myöskään saada, kun veteraanin passia ei löydy. Puuttuvat sotatiedot yhdistys tulee kuitenkin hankkimaan kansallisarkistosta.

Tietojen kerääminen ja digitointi on Ravakka ry:n tukema EY-rahoitteinen hanke, jota tuetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen päätyttyä julkaistavat viisi kirjaa rahoitetaan sen sijaan lahjoitus- ja keräysvaroin sekä kirjojen myyntituloilla. Yhdistys on tähän mennessä saanut eri yhteisöiltä kirjoja varten jo yli 10.000 euroa, mutta lisää tarvitaan.

Hankevastaavana toimiva Matti Jalava korostaa, että veteraanien henkilötietojen ja valokuvan sekä puolison ja lasten nimien saaminen olisi tärkeätä, vaikkei sotapalvelusta olisikaan tietoja. Yhdistys saa ne kyllä myöhemmin kansallisarkistosta.

Sotaveteraanien lisäksi tietoja kerätään lotista ja miinanraivaajista. Paikkakunnalle sodan jälkeen 1950-luvun kuluessa muuttaneet otetaan myös mukaan matrikkeliin.

Hankkeesta saa tarkempia tietoja Jalavalta 044-5578550 tai veteraani.tietoa@uusikaupunki.fi.

18.09.2019 12:31


Pyhämaan osalta tiedot pääosin kirjoitettu


Tiistaina 26.4.2011 kokoontunut Pyhämaan keräysryhmä sai luettavakseen ensimmäisen tekstiversion pyhämaalaisten veteraanitiedoista. Kerääjät käyvät tekstiä läpi ja tekevät korjaus- ja muutosehdotuksia.

Palaverissa otettiin alustavasti kantaa myös siihen, että pyhämaalaisten matrikkelitiedot olisi hyvä julkaista yhdessä pyhärantalaisten kanssa, kun näiltä alueilta yhdessä lähdettiin sotaankin Pyhärannan Suojalasta, kuten palaverissa todettiin.

Lisätty 18.09.2019 12:31


Matrikkelihankkeen tilanne

12.4.2011:

Seuraava kaaviot osoittavat tietojen ja kuvien keräystilanteen 12.4.2011.

Yllä olevista kaavioista nähdään, että Pyhämaan, Lokalahden ja Pyhärannan osalta ollaan varsin pitkällä. Toisessa yllä olevassa kaaviossa on kuvien saamistilanne. Aika paljon kuvia näyttää edelleen puuttuvan.

Seuraavassa kaaviossa kaikki alueet on yhdistetty ja suurimpien alueitten Vehmaan, Uudenkaupungin ja Taivassalon vaikutus näkyy. Kokonaisuutena ollaan vielä aika kaukana tavoitteista.


Ohjausryhmä kokoontui 12.4.2011

Veteraanitiedot talteen Vakka-Suomesta -hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 12.4.11. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Erkko Teerimaa ja sihteeriksi Matti Jalava yhdistyksestämme. Lisäksi yhdistyksestä on jäsen Matti Jussila. Muina ohjausryhmän jäseninä ovat maaseutukoordinaattori Reijo Nevanranta Satakunnan ELY-keskuksesta ja toiminnanjohtaja Maritta Lindqvist Ravakka ry:stä.

Ohjausryhmän kokouspalkkioihin hankkeessa varattu raha esitetään käytettäväksi mahdollisiin haastattelupalkkioihin, joita pitänee tilata ulkopuoliselta henkilöltä.

Hankeaika päättyy 31.5.2012. Ohjausryhmä puoltaa hankkeelle vuoden jatkoaikaa, koska kaikkien alueitten osalta hanke ei valmistu nykyisessä määräajassa.

Ohjausryhmä puolsi viime vuodelta tehtyä ensimmäistä maksuhakemusta. Vuoden 2010 noin 7.600 euron menoihin tultaneen saamaan tukea yhteensä noin 6.000 euroa. Yhdistyksen oma rahallinen osuus on noin 1.000 euroa ja talkootyön laskennallinen arvo vajaat 3.000 euroa. Talkootyö on edellytyksenä, että tuki käytännössä nousee noinkin suureksi.


 

6.4.2011 tilanne:

Lokalahden osalta puuttuvat sotatiedot on sota-arkistosta saatu taikka tieto ”ei sodassa” tai ”ei kantakorttia”. Ne on kirjoitettu ja Lokalahdella tietoja tarkastetaan ja korjataan ja poistetaan nimiä, jotka eivät olleet sodassa. Valokuvia puuttuu jonkin verran.

 

Pyhämaan osalta suurin osa puuttuvista sotatiedoista on saatu, mutta tietojen kirjoittaminen on kesken.

 

Pyhärannan osalta suurin osa puuttuvista sotatiedoista on saatu, mutta niitten tietojen kirjoittamista ei ole aloitettu.

 

Uudenkaupungin osalta nimiä on luettelossa tällä hetkellä runsaat 950 ja tietoja on saatu 135 veteraanista (noin 14 %).

 

Uudenkaupungin maalaiskunnan luettelossa on noin 360 nimeä ja tietoja on vajaasta 100:sta (n. 27 %).

 

Taivassalon luettelossa on 863 nimeä ja tietoja on 136:sta (vajaat 16 %).

 

Vehmaan luettelossa on 1137 nimeä 144 veteraanista (13 %).

 

 

Päivitetty 18.09.2019 12:31